Siyatik Sinir Sıkışması (Priformis Sendromu)

Kalçada siyatik sinirin arasından geçtiği piriformis kası bu tuzaklanmaya neden olabilir. Siyatik sinir zayıf kişilerde uzun süreli oturmalarda arka cepte bulunan cüzdan veya kart gibi bir nesneyle de pelvik kemikler arasında tuzaklanabilir (cüzdan basısına bağlı siyatik yaralanma). Siyatik sinir pelvisten (kalça kemiğinden) ayrılmadan önce yapışıklıklar gösterdiği için alt ekstremitelerin (bacakların) aşırı traksiyonuna (gerilmesine) bağlı olarak sinirde gerginlik ortaya çıkar ve ayaklara giden peroneal-tibial dalların zarar görmesine neden olur.

Siyatik sinir nöropatisinde klinik bulgular başlangıçta ağrı, hafif parestezi (uyuşmalar) ya da motor (kuvvet) kayıpları şeklindedir. Semptomlar zaman içerisinde artma veya azalma gösterebilir. Piriformis sendrom siyatik sinir dağılımına uygun nörolojik semptomlarla karakterizedir. Ayakların yürürken aşağı ve yukarı kaldırılmasında meydana gelen güç kayıpları yürüme zorluğu yaratabilir. Tanı muayene ve elektrofizyolojik testler (EMG) ile konulmaktadır.

Dış sebeplere bağlı hasarlarda genellikle spontan rejenerasyon (kendiliğinden iyileşme) oluşur. İçten meydana gelen lezyonlarda ise cerrahi tedavi kararı konusunda dikkatli davranılmalıdır. Tuzaklanmanın derecesine bağlı olarak nörolizis, direk siniri sıkıştıran piriform adalenin gevşetilmesi veya sinir onarımı yapılabilmektedir.