Hidrosefali

Pediatrik hidrosefali (Beyinde su toplanması)

“Beyinde su” olarak da bilinen hidrosefalide, beyin içinde spinal sıvı artışı görülür. Herkes, yaşamının her dakikasında beyninde spinal sıvı üretir. Bu sıvı kanın sıvı kısmına çok benzer ve çeşitli tuzlar ve sodyum ve glikoz gibi ürünler içerir. Sıvı esas olarak beynin içindeki ventrikül olarak bilinen bağlantılı bölmelerde üretilir. Bir yetişkinde günlük olarak üretilen sıvı hacmi yaklaşık olarak yarım litredir. Sıvı daha sonra ventriküller içinde ve beyin ve spinal kord çevresinde dolaşır. Sonunda beyin yüzeyinden, sıvıyı kalbe geri taşıyan geniş toplardamarlara geri emilir. Spinal sıvı üretimi, akımı ve emiliminin bu düzenli döngüsü, sinir sistemine koruyucu bir ortam sağlar.

Hidrosefali, olayların bu düzenli sırasını engelleyecek bir durum ortaya çıkması halidir. Tedavi edilmezse hasara hatta ölüme yol açabilecek, göreceli spinal sıvı artışı olur. Başlıca sabepler; Beyin kanaması, enfeksiyon, travma, tümörler, damar problemleri ve yapısal problemlerdir. Bazıları gebelik süresince, bazıları da doğumdan sonra meydana gelir. Ayrıca, az bir kısmı genetik olarak aktarılabilir.

Erken bebeklikte hidrosefali genellikle aile ya da çocuk doktoru tarafından, hızlıca büyüyen kafa ile tespit edilir. Bu kusma, gelişme bozukluğu, hırçınlık, gelişim basamaklarında gecikme ya da kayıp olabilir ya da olmayabilir. Tanı anında çocuğun yaşına bağlı olarak, çeşitli radyografik teknikler tanının doğrulanması için kullanılabilir. Yaşamın ilk 6-12 ayında, tanı sıklıkla beyin ultrasonu ile konabilir. Kafatası birleştikten sonra tanı en iyi MRI ya da Tomografi ile konur.

Hidrosefali tedavi edilebilirken, altta yatan sebebin tedavi edilemeyebileceğinin ya da beyinde geri dönüşümsüz hasara sebep olmuş olabileceğinin anlaşılması önemlidir. Eğer hidrosefalinin tanısı konduysa, tedavi için nadiren cerrahiden farklı seçenekler vardır. Çoğu cerrah sıvıyı ventriküllerden vücuttaki karın boşluğu, göğüs boşluğu ya da kalp gibi diğer bölgelere yönlendirmek için şant adı verilen çeşitli tipte sistemler kullanır. Bu bölgelerin hepsinin çeşitli avantaj ve dezavantajları vardır, ama pediatride ötekilerden çok daha popüler olanı karın boşluğudur. Burada spinal sıvı, içerdiği hayati tuzlar ve diğer ürünlerle birlikte kan dolaşımına dönmek üzere barsakların yüzeyinden emilir.

Piyasada birçok değişik şant sistemi vardır ve lüks ya da ekonomik model gibi bir ayrım yoktur. En basit formunda, bir şant, içinden bir yönde sıvı akımına izin veren, bir inçin (25,4 mm) sekizde biri kalınlığında hareketsiz plastik bir tüptür. Genellikle akımı düzenleyen bir kapak sistemi ve ayrıca cilt altında hissedilebilen bir hazne ya da “balon” vardır. Bu hazne, fonksiyon ya da enfeksiyon için test gerekirse, ince bir iğne kullanılarak spinal sıvının örneklenmesine olanak sağlar. Tüm yabancı cisimler gibi, şantlar çalışmayabilir veya enfekte olabilir, bu da şant sisteminin değişmesini gerektirir.

Bu ameliyatlara ek olarak, belirli hidrosefali tipleri, normal akımı tekrar sağlamak için ventrikül içinde ince bir delik oluşturularak tedavi edilebilir. Ventrikülostomi adı verilen bu işlem, daha iyi cerrahi aletlere ve görüntüleme tekniklerine bağlı olarak çok popüler hale gelmektedir.