El ağrılarınızı ihmal etmeyin !

El ağrılarınızı ihmal etmeyin !

Kapınızı açmak için anahtarı çeviremiyor, elinizdeki ağrıyla uykudan uyanıyor ya da bir bardağı kavramakta zorlanıyor musunuz? Bu durumda ellerinizde tedavi gerektiren bir hastalık olabilir. El ağrıları ihmale gelmez !

Günlük hayatta birçok ihtiyacımızı ellerimizle karşılıyoruz. Ellerde ortaya çıkan sorunlar yaşam kalitemizin ciddi bir şekilde düşmesine neden olur. Şiddetli, hatta uykudan uyandıracak kadar sancılı ağrıyla kendini gösteren bu rahatsızlıklar kadınlarda daha sık görülür. Ayrıca çalışma hayatında yoğun olarak bilgisayar kullanmak da bu sorunların ortaya çıkışını artırır.

Ellerde ağrı ve fonksiyon kaybı yapan hastalıklar;

De Quervain tenosinoviti

Genellikle başparmağa hükmeden iki adale kirişinin, o bölgedeki tünelde sıkışmasıyla ortaya çıkan bu hastalıkta başparmağı kullanılırken şiddetli ağrılara neden olur. Bu sorun hamilelik sırasında çok görülür. Diyabet ve romatizmal hastalıklar da fazlaca rastlanır. Hastalığın tanısı muayene ile konur. İhtiyaç halinde MR’dan da faydalanılır. Tedavide başparmağı istirahat ettirici ateller kullanılır. Gerekli hallerde kortizon tedavisi de uygulanır. Sorunlar ısrarcı ve hastanın yaşam kalitesini düşürüyorsa cerrahi tercih edilir.

Tetik parmak

Bu sorunda eldeki parmaklardan birinde ya da birkaçında özellikle sabahları açıp kaparken ağrı ve zaman içerisinde takılmalar meydana gelir. Romatizmal hastalıklar ya da diyabete bağlı olarak orta yaş üstünde sıkça görülen bir durumdur. Tetik parmak hastalığının tanısı muayene ve gerekli hallerde MR ile konur. Tedavide parmak istirahate alınır, bazı vakalarda ise kortizon enjeksiyonu uygulanır. Ancak bu yöntemlerle rahatlama sağlanamazsa gevşetme yoluna gidilir. Çocuklarda tetik parmak kendiliğinden kaybolabilir .

Karpal Tünel Sendromu

Elde duyu ve hareketi sağlayan median sinirin el bileği seviyesinde sıkışmasıyla ortaya çıkar ve genellikle kadınlarda görülür. Orta yaşla beraber hasta sayısının arttığı bu rahatsızlığa diyabet ve romatizmal hastalığı olanlarda sıkça rastlanır. Hamilelerde iki bilekte birden görülebilir. Öte yandan özellikle klavye ve mouse kullanımına bağlı mesleki sebepler ile genetik yatkınlık da karpal tünel sendromunun ortaya çıkışında önemli rol oynar. En sık başparmak, işaret ve orta parmak bölgesindeki his kaybıyla belirti verir. Karpal tünel sendromu, şiddetli ağrı ve uyuşma nedeniyle rahatsızlık vererek geceleri uykudan uyandırır.
Tanı için hasta öyküsü alınıp, EMG testi ile sinir iletim hızı ölçülür. Hastanın şikayeti, basının derecesine göre basit çözümlerden ameliyata kadar geniş spektrumlu bir tedavi uygulanır.

Başparmakta eklem kireçlenmesi

Başparmakta eklem kireçlenmesi 50 yaş üzeri her beş kadından birinde görülür. Zaman zaman şiddetli ağrılara yol açar. Başparmakta eklem kireçlenmesi tanısı hasta öyküsünün alınması, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleriyle konur. Tedavi kireçlenmenin derecesine göre yapılır. Hafif olgularda atel, enjeksiyon ve medikal tedaviler; ağır olgular ve şiddetli ağrısı olan vakalarda ise ameliyat tercih ediliir.