Bacağım uyuşuyor

Bacağım uyuşuyor

Femoral sinir, karma bir motor ve duyusal sinirdir. Bel omuriliğinden çıkan sinir köklerinden kaynaklanır. En sık sıkışma nedeni kasıkta bulunan inguinal ligament denen kasık bağı altında sıkışmasıdır.

Femoral sinirin motor fonksiyon bozukluğu, etkilenen düzey ile ilişkilidir. Üst tarafında sorun varsa bacağı yukarı çekme etkilenir ve hasta merdiven çıkamaz. Daha alt bölümden sıkışırsa dizin kilitlenmesinde zorluk ortaya çıkar. Bu durum, dizde laçkalaşma ve denge kaybına yol açar. Hasta bastonsuz yürüyemez hale gelir.

Femoral sinir sıkışması olan hastalarda üst bacak kaslarında erime ve zayıflama, diz refleksinde kayıp, bacak önyüzünde duyu kaybı olur.

Femoral sinir sıkışması karın bölgesine uygulanan cerrahi işlemler, jinekolojik cerrahi, kasık damarlarına katater takılması, uzun süre bacaklar kıvrık şekilde şuursuz yatmak, kasık bölgesinde oluşan kanamalar, kalça kırıkları, kalça protez ameliyatları sonrası gelişebilir.

Femoral sinirin, büyük boyutlarına rağmen, MR görüntülerinde belirlenmesi zor olabilir. Tanı için ayrıca sinir iletim testleri (EMG) yapılabilir.

Tespit edilen hastalarda öncelikle nedene yönelik ilaç ve fizik tedaviler uygulanır. Başarısız olunan hastalarda kası bölgesindeki kasık bağı kesilerek sinir rahatlatılır.