Omurga Ameliyatı

Omurga Ameliyatı

Kimlere yapılmaktadır?

Omurga kırıkları, bel kayması, ya da tümör veya enfeksiyon nedeni ile oluşan omurga çökmelerinde veya dar kanal nedeni ile ameliyatla fazla kemik kaldırılmışsa omurgaya destek vermek için yapılır.

Vücuda zararlımıdır. MR çektirirken sorun olur mu?:

Titanyum ağırlıklı, vücutta hiç yan etki yaratmayan ve bir ömür boyu kalabilen malzemeler kullanilir ve bunlar MR uyumludur. Ağırlıkları 100-150 gramı geçmez.

Neden insanlar çekiniyorlar?

Çünkü ehil ellerde yapılmadıklarında vahim sonuçlar yaratabilir. Omurlara gönderilen her vidanın dikey ve yatay planlarda belirlenmiş açıları vardır. Bu açılara uyulmazsa sinir dokusu zedelenebilir ve hasta girdiğinden kötü bir nörolojik tabloyla yani felçle çıkabilir. Bu ameliyatları kesinlikle bu işin uzmanları yapmalıdır

Kimler yapar bu ameliyatları?

Bu iş beyin ve sinir cerrahisinin işidir. Ortopedistlerden de uygulayanlar var ama ortopedistler daha çok skolyoz cerrahisine emek vermektedirler.

Kaç saat sürer, hasta kaç günde ayağa kalkar?

2-3 saatlik ameliyatlardır. Sırtından platin konulmuşsa ertesi gün yürür. 1 haftada iyice dolanır hale gelir. Yandan açılıp omurların önünden platin takılmışsa (ki bu daha zordur, anterior yaklaşım denir) 4-5 günde yürür ve 10 günde dolanır hale gelir çünkü sağından solundan ilk 3 gün drenleri olacaktır.

Bu ameliyatla tamamen normal hayata dönebilir mi?

Hastaların futbol oynamasını beklemiyoruz ama bu kişiler isterlerse koşturabilir, eğilebilir veya zıplayabilir. Yani hareketler asla kısıtlanmamaktadır. Hatta eskisinden de sağlam olmaktadır.

Plak vidalar çıkarılıyor mu?

Çıkarmaya gerek yoktur. Çünkü vücuda zararı yok. Çıkarmak takmaktan daha zor bir ameliyatı gerektirir. Eğer çubuklardan biri şans eseri kırılmış ve bu kırılma etine batıp acıtıyorsa çıkarılabilir. Vida kırılması vida boynundan olur zararlı değildir. Sanıldığının aksine sinirden uzak kemik giriş yerindedir..Zaten kaynama çoktan olmuşsa yerinde bırakılmalıdır. İlk 3 aylık dönemde kırılmışsa sistemdeki görevine göre bırakılır veya değiştirilir.. Platinleri takmadaki amaç, kırık ya da çökük omur konan kemik parçaları ile kaynayıncaya kadar geçecek 3-4 aylık sürede omurganın yükünü taşımak yani ona mekanik destek olmaktır. Bir kez kaynama olunca zaten yük kemiğe binecektir, platinler ikinci planda süs olarak kalacaktır.

Spinal instrumantasyon (transpedikuler vida) amaçları

 • Omurganın normal ağrısız, statik, dinamik ve koruyucu fonksiyonlarını düzenlemek
 • Yeterli kanal dekompresyonu (rahatlama) ve redüksiyon(geri çekerek düzeltme) ile stabilizasyonu sağlamak
 • omurga iyileşirken deformite, kısıtlılık ve ağrıya yol açmamak
 • Erken mobilizasyon ve rehabilitasyon, bakım kolaylığı sağlamak
 • Geç dönem defisitlerden korumak
 • Füzyonu (kemik kaynaması) hızlandırmak,
 • Fleksibl (esnek) olduğundan fleksiyon ve ekstansiyonu korumak
 • Büyümeyi engellememek
 • Sağlam posterior ark gerektirmemesi avantajdır

Dikkat edilecek konular

 • Kemiğe bağlantı biçiminin etkinliği
 • Anatomik varyasyonlara uyum yeteneği
 • Uygulama ve çıkarma kolaylığı, emniyet sınırları genişliği
 • Biolojik uyum
 • Yapısal esneklik
 • Uzun dönem stabilizasyon
 • Giderek vertebraya yük bindirebilme yeteneği (osteopeniye yol açmamalı)
 • Füzyon için eksternal destek gerektirmemeli
 • Az komplikasyon ve geniş uygulama alanı
 • Distraktör (gerici) veya kompresör (sıkıştırıcı) değil fiksatör (tespit edici) olmalı
 • Stabilite (sağlamlık) için yumuşak dokulara yük bindirmemeli
 • 3 planda da fiksasyon sağlayabilmeli