Beyin Tümörü Ameliyatı

Beyin Tümörü Ameliyatı

Beyin tümörü (uru) şüphesi veya tanısı olan bir hasta öncelikle bir Beyin Cerrahına (nöroşirürji uzmanı) başvurmalıdır. Beyin tümörlerinin çoğunda ilk tedavi basamağı tümörün mümkün olduğunca çoğunun ya da tümünün ameliyatla çıkartılmasıdır. Tümörlerin çıkartılması hastaların yaşam sürelerini uzatabilir ve sinir sistemi fonksiyonlarında düzelme sağlayabilir.

İyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olmak üzere çeşitli beyin tümörleri vardır. Ayrıca bu tümörlerin tedavisinde yerleştikleri beyin bölgesi de önem taşımaktadır. Cerrahi tedaviden yararlanma oranı özellikle tümörün cinsine ve yerleşim yerine bağlıdır. Ek olarak, beyin tümörlerinin çoğu infiltratiftir yani beyin dokusu içinde yayılmışlardır. Bu nedenle, ameliyat sonrası çoğu zaman, az ya da çok tümör hücresi beyin dokusunda kalabilir. Geride kalan bu hücreler nedeniyle tümörler ileride nüksedebilirler.

Bazı beyin tümörlerinin çıkartılması hastaya yarar sağlamaz; bazen de beyin tümörü sanılan bozukluk tümör dışı bir hastalığa bağlı olabilir; bu durumlarda stereotaktik beyin biyopsisi ameliyatının (altta) yapılması ve sonrasında uygun tedavinin (radyoterapi vb.) verilmesi daha uygundur.

Beyin tümörlerinin tedavisinde genel ve standart tek bir tedavi yöntemi yoktur. Bir hasta çeşitli uzmanlara gittiğinde farklı tedavi yöntemleri önerilebilir. Bu önerilerin çeşitliliğinin nedeni birinin diğerine üstünlüğünün tam olarak kanıtlanmamış olmasıdır. Her tedavi yönteminde risk, tümör nüksü ve ameliyata bağlı yarar oranları değişiktir. Bu nedenle, bazen tedavi yönteminin tercihi hasta ve yakınlarına bırakılır.

Beyin tümörü ameliyatları tümörün yerleşim yerine, yayılmasına ve hastanın durumuna bağlı olarak değişen oranda yan etki ve riskler içerirler. Bu risk her hasta için ayrı değerdedir ve ameliyat yapacak cerrahtan bunların öğrenilmesi önemlidir. Bu hastaların genel anestezi altında açık beyin ameliyatı olacağı göz önüne alındığında; bu ameliyatlar düşük de olsa değişen oranlarda ölüm riski içerirler.

Ameliyattan sonra beyin dokusu içinde kalan tümör hücrelerine karşı radyasyon tedavisi (radyoterapi) ve kemoterapi (ilaç tedavisi) yapılabilir. Ek olarak yapılan bu tedaviler de hastaların yaşam sürelerini uzatabilirler. BU tedavilerin uygulanıp uygulanmayacağına tümör çıkarılıp doku (patoloji) tanısı elde edilince karar verilir.

Ameliyat sonrasında hastanın ne kadar bundan yarar göreceği ve ileride ne olacağı; başta tümörün cinsi, yerleşimi ve hastanın durumu gibi faktörlere bağlıdır.